Stichting Studiefonds Dana

 

Alweer een jaar verder.

Traditioneel op de eerste schooldag worden op het Dr. Ivan Bogorov College in Dimitrovgrad (BG) weer een aantal studenten gelukkig gemaakt met een boekenpakket.
Dat gebeurde ook weer op dinsdag 15 september 2020 onder toeziend oog van alle andere studenten en docenten.

Stichting Studiefonds Dana is in 1999 opgericht met als doel de toen 12 jarige Dana Blagoeva een studiefinanciering in het vooruitzicht te stellen zodat zij daar op latere leeftijd gebruik van kan maken. Dana woonde van haar 7de tot haar 12de jaar in Nederland en baarde bij menigeen opzien door haar intelligentie en de drive om goede studieresultaten te halen. Daarna studeerde zij 6 jaar in Bulgarije waarvan de laatste jaren aan het Dr. Ivan Bogorovcollege. Pas toen ging ze gebruik maken van het inmiddels gespaarde geld en maakte 2 studies af aan universiteiten in Londen. (International Relations en Economy).

Inmiddels worden de binnenkomende donaties besteed aan studenten die evenals Dana met veel ambitie en wilskracht willen verder studeren. 

De uitreiking vindt plaats onder toezicht van de directeur, burgemeester van Dimitrovgrad, studenten en Todor Todorov, de docent die er ook al bij was toen Dana er studeerde. Op de video is o.a. te zien hoe vijf studenten hun boekenpakket en certificaat ontvangen uit handen van Dana.

Meer informatie en video op: https://fotogizi.nl/studiefonds-dana-2/

 

 

Op maandag 16 september 2019 is het nieuwe schooljaar in Dimitrovgrad (BG) weer begonnen.

Voor de negende keer op rij werden er studiepakketten, in de vorm van lesmateriaal, uitgereikt aan leerlingen van het Dr. Ivan Bogorov College in Dimitrovgrad. De beurs wordt toegekend aan leerlingen die op regionale en nationale 'Olympiades' aangetoond hebben dat zij de kennis en de ambitie hebben om een universitaire studie aan te kunnen. Er kwamen maar liefst 7 leerlingen in aanmerking voor een pakket.
Yordanka Blagoeva, de vertegenwoordigster van de Stichting Studiefonds Dana, reikte uit naam van de stichting tevens aan iedereen een certificaat uit.

Valya Lozeva, Dejan Balev, Simona Georgieva, Tatiana Chausheva en Stanislav Dimitrov hebben samen een film gemaakt, "Mijn Dimitrovgrad" genaamd. Hiermee hebben ze de eerste prijs gewonnen op de nationale Olympiade voor burgereducatie.

Tijdens de feestelijke uitreiking waren aanwezig: alle leerlingen van Dr. Ivan Bogorov, loco burgemeester Svetolav Stoykov, een gedeelte van de gemeenteraad,coördinator van de school Todor Todorov, de directeur en alle overige docenten.

Stichting Studiefonds Dana feliciteert alle kandidaten met hun behaalde resultaten en wenst iedereen een prettig studiejaar toe.

Een speciaal woord van dank aan het adres van Yordanka Blagoeva en Todor Todorov voor hun coördinerende bijdrage aan deze geslaagde actie.

Gerrit Verhoeven, voorzitter SSD.

 

Dana Blagoeva reikt op het schoolplein de certificaten uit aan de kandidaten.

Alle kandidaten in de bibliotheek van het college.

 

uitreiking boeken

Voorzitter Gerrit Verhoeven overhandigt studieboeken aan een talentvolle studente 

 

Filosofie

Stichting Studiefonds Dana stelt zich ten doel om voor jonge getalenteerde studenten mogelijkheden te scheppen, door het verstrekken van studieboeken, hen verder te helpen met hun studie.

In het stadje Dimitrovgrad in Bulgarije is een gymnasium voor talen 'geadopteerd', waarbij studenten een heel schooljaar voorzien worden van de voor hen specifieke studieboeken. De studenten die hiervoor in aanmerking komen gaan het laatste schooljaar in en moeten aangetoond hebben dat er voor hun inspirerende mogelijkheden zijn om na het gymnasium op universitair niveau verder te kunnen. In de zomervakantie voorafgaande aan het laatste schoolseizoen worden er in Bulgarije zgn. Olympiades gehouden, waarbij op regionaal en nationaal niveau toetsen worden afgenomen in diverse schoolvakken. Deze olympiades staan onder auspiciën van het Bulgaarse ministerie van onderwijs. De hier behaalde resultaten worden verwerkt met de resultaten op school. Bovendien zal een consulent, dat is een docent van het Dr. Ivan Bogorov-college, beoordelen of betreffende studenten voldoende ambitie en discipline hebben getoond om voor het pakket in aanmerking te komen. Op de eerste schooldag na de grote vakantie worden de pakketten overhandigd.

Introductie

In september 2000 wordt een uniek project in gang gezet.
De toen 11 jarige Dana Ivanova Blagoeva moest samen met haar beide ouders terug naar haar geboorteland Bulgarije. Ze woonden toen ongeveer 5 jaar in Nederland. Vanaf haar 6de tot haar 11de jaar heeft ze de basisschool doorlopen. Iedereen die Dana kent is er van overtuigd dat dit kind op velerlei gebieden grote kwaliteiten heeft. Met daarbij de nodige ambitie en discipline zou zij het wel ver schoppen. Op de foto Dana Blagoeva met in haar de certificaten die worden uitgereikt aan uitverkoren leerlingen. Op de achtergrond de heer Todor Todorov, docent op het college en contactpersoon tussen de stichting en de leerlingen.

uitreiking certificatenActies:

Er zijn doorlopend acties om de stichtingskas te spekken.
Zo weer op 14 april 2019. Een Texels koor dat uitsluitend Franse chansons ten gehore brengt, huurt van Gerrit de geluidsinstallatie tegen een redelijk bedrag. In de zomer staat er op De Zes in Den Burg een groentestalletje met allerlei overheerlijke en verse producten uit eigen tuin. Ook hiervan gaat de opbrengst naar het Danafonds.

Acties:

BeatsFM heeft op 28 december 2013 een twaalf uur durende radio-uitzending gemaakt. De DJ's Aron Zeeman en Sil van Heerwaarden hebben geld ingezameld voor Stichting Studiefonds Dana. Hun eigen website is: www.beatsfmtexel.nl 

De uitzending begint om 9.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Locatie Grand Café De Hollebol in Den Burg op Texel. Het programma werd uitgezonden via de frequenties van Radio Texel, 106.1 kHz in de ether en 98.5 kHz op het Texelse kabelnet. Op internet te beluisteren via Radio Texel 
In hun reguliere uitzending hebben Sil en Aron al een interview gehouden met Dana. Luister maar...

Het totaalbedrag dat tijdens de 12 uurs-uitzending is opgehaald is: € 4460,40

Het stichtingsbestuur bedankt Sil en Aron voor deze geweldige som geld. Hiervoor kunnen vele jonge studenten geholpen worden.

interview22sep13.mp3

Eerder werden er acties gehouden in de vorm van markten, verkoop van gebruikte goederen, Donateurs en spontane schenkingen.

Een bijdrage van € 100,00 is gekomen van het 'Texelfonds'.

Alle giften zijn welkom op bankrekening IBAN: NL29RABO0362591547, BIC: RABONL2U t.n.v. Stichting Studiefonds Dana

 

Hoe het allemaal begon

Toen de 11-jarige Dana terugkwam in haar geboortestreek had ze weliswaar de basisschool glansrijk doorlopen, maar dat was in Nederland. Het kostte ook wel enige moeite om eigenlijk weer van voor af aan te moeten beginnen. Allereerst de taal, ze spreekt het wel, maar niet vloeiend. Schrijven is nog lastiger, zeker omdat het Bulgaars uit het cyrillische alfabet is opgebouwd. Ook de cultuur komt vreemd over. Vanuit het vrije westen naar een semi-communistische samenleving. Bulgarije was immers in 2000 nog niet zo lang onder de invloed van de Sovjet Unie vandaan.

Ze is terecht gekomen op het Dr. Ivan Bogorov college. Ook hier bleek zij een van de betere studenten.
Op haar 18de heeft ze de mogelijkheid om te gaan studeren aan de Richmond University in Londen. Het studiefonds kon de eerste financiële klappen opvangen.
Na drie jaar studeert Dana 'Cum Laude' af in de studierichting Internationale Betrekkingen. Na een jaar van overbrugging heeft ze nog een studie Economie afgemaakt, wederom in Londen.

Vanaf 2013 heeft ze een betrekking bij een Amerikaanse computergigant in Sofia. Van hieruit onderhoudt ze de contacten met de Nederlands sprekende vestigingen in Europa op het gebied van personele aangelegenheden.

Voor de zelfde firma is Dana in 2014 gaan werken in Amstelveen en zodoende verhuist naar het nabij gelegen Haarlem.

Twee jaar daarna doorgestroomd naar eveneens een grote Amerikaanse softwaregigant die voor de Europese klanten haar thuisbasis heeft in Parijs. Hier verricht ze de zelfde werkzaamheden, personeelszaken, als bij de vorige werkgever.

Nog steeds is Dana bezig haar positie op de arbeidsmarkt te verbeteren, echter haar privéleven niet uit het oog verliezend.

Inmiddels werkt ze weer in Sofia. Ze geeft leiding aan een vertaalbureau voor verschillende Europese taalgebieden en opdrachtgevers.

Ze is nu 32 jaar en maakt inmiddels deel uit van het stichtingsbestuur.

De stichting Studiefonds Dana reikt dus jaarlijks voor gemiddeld 5 personen vakgerichte boeken uit voor examenstudenten.

bezoekers